Våra tjänster

  • Konstruktionshandlingar vid nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av hus.
  • Stomutredningar i tidiga skeden.
  • Konstruktionsberäkningar.
  •  Vi levererar filformat och exporter kompatibelt med BIM-samordning.